Društvena odgovornost


  • Pored rada sa decom i mladima, instruktori i koreografi BIC-a su angažovani na:
    • humanitarnim projektima
    • radionicama za decu sa posebnim potrebama
    • akcijama pomoći i podrške mladima i socijalno ugroženima
  • U takvim humanitarnim projektima osnovna ideja je da se kroz umetnost kreira jače samopouzdanje, vera u sopstvene mogućnosti, pružanje prilike za dostignuća svoj deci i mladima. 
  • Projekat koji želimo posebno da istaknemo: