Loyalty program

  • Za sve zainteresovane za moderan ples, informacije o lokacijama i cenama, možete dobiti na telefon BIC-a: 064 298 60 92
  • Cene časova zavise od lokacija i broja termina.
  • Popusti od 20% do 50% odnose se na porodice koje imaju više članova upisanih u BIC.
  • Popuste ili besplatno pohađanje je moguće ostvariti i ako polaznik živi u socijalno ugorženoj porodici, hraniteljskoj porodici ili mnogočlanoj porodici.
  • Specijalnu cenu za fitness od 1500 dinara plaćaju mame čija deca pohadjaju časove u BIC-u i treniraju u isto vreme kad i njihova deca.
  • Ukoliko član unapred uplati za celu godinu, dobija jedan do dva meseca gratis u zavisnosti od visine članarine.
  • Ukoliko član uplati više meseci unapred takođe dobija popust.