EDUKACIJA

Članovi BIC-a su i osnivači AMIK-a, strukovnog udruženja koje okuplja koreografe, igrače i ljubitelje moderne igre kako bi udruženo delovali u promociji moderne igre i edukaciji dece i mladih kroz zajedničke projekte.
U vezi sa tim AMIK je realizovao i organizovao sledeće manifestacije.
Edukativne seminare poznatih i priznatih svetskih koreografa:

  1. Lavel Jr SMith
  2. Alex Larson
  3. Kenya Clay
  4. Nika KLjun
  5. Cloude De Sousa

Kao i seminare sa domaćim koreografima u okviru Dance Groove Vikenda koji su okupili do sada najveći broj dece i mladih na radionicama iz raznih stilova moderne igre.

AMIK je strukovno udruženje koje okuplja veliki broj poznatih igrača i koreografa koji se uspešno bave modernim stilovima igre.
Do sada u rad, ideje, i projekte AMIK-a su se uključili razni igrači i koreografi koji su u proteklih 20 godina stvarali modernu igru na prostorima Srbije.

Osnovna svrha je:

Da se reguliše profesionalni status, poslovne mogućnosti i štite interesi dugogodišnjih umetnika kao i realizacija projekata od opšteg značaja.