Plesni klub "Beat Street"

Pk Beat Street je plesni klub nastao kao logičan sled činjenice,da  je muzička grupa Beat Street od nastanka bila pionir modernijih scenskih nastupa .U samom početku u kao 15togodišnji članovi grupe držali  su časove “rap” igre kao začetak hip-hopa I street dance igre u Srbiji kao igračka grupa Black Beat a vrlo brzo nakon Black Beat grupe, nazvali su se Beat Street I bili  I muyička demo rap grupa. Izdavanjem prvog albuma počeli su prvi dance –pop zvuk u Srbiji, I osnovali plesnu školu “Opsesija “ koja je radial  pri PK”Vračar” . 

                                   PK Beat Street je član Plesnog Saveza Beograda I njegovog Upravnog odbora , a periodično član drugih domaćih I stranih saveza.

Zbog velike ljubavi prema igri, I obrazovanju  stečenom širom sveta, autori su  prvog programa  za modern  plesove registrovanog  pri  Ministarstvu sporta.

Plesni klub Beat Street čini samo 10 članova osnivača  I oni koji  polože svih 12 nivoa u BIC-u .

 


 

 
 
U dobrim ste rukama!

BIC je osnovan 2004. godine u Beogradu, i vrlo brzo se nametnuo kao vodeći centar za moderne plesove i plesne radionice za decu. Zahvaljujući kvalitetu pedagoškom pristupu i stručnom programu, prepoznati smo kao pouzdan izbor u selekciji plesnih organizacija.