Takmičenja

 
 
 
 
 

 

       
 

ZIMSKI PROGRAM TAKMIČENJA

Redovne aktivnosti u planu I programu BICa u periodu septembar / januar:

  1. TakmičenjePlesnog saveza Beograda -   Plesna liga u  SC Šumice
  2. AMIK New Year Competition  u organizaciji klubova AMIKa

LETNJI PROGRAM TAKMIČENJA

Redovne aktivnosti u planu I programu BICa u periodu januar/ jun:

  1. Takmičenje Plesnog saveza Beograda – Državno prvenstvo
  2. Kvalifikacije za svetsko prvenstvo ESDUa-svestske organizacije  u Novom Sadu
  3. MTV Challenge, Sarajevo
  4. Svetko prvenstvo ESDU, Porec – Hrvatska
  5. UHVATI RITAM open takmicnje u organizaciji PK BEAT STREET, BICa, a pod pokroviteljstvom Plesnog saveza Beograda

 

   
 

U toku godine postoje i razna takmičenja u zemlji I inostrastvu  ,uglavnom evropskih zemalja , za koje dobijemo poziv- ukoliko ima zainteresovanih članova ...