Rekreacija

 
 
 
 

Rekreacija u  BIC-u ,realizuje se sa nekoliko iskusnih instruktora I  ima više opcija :

-fitnes- I grupa mama fitness sa treninzima u poslepodnevnim terminima

-tai chi-meditacija kroz pokrete

-yoga

-Rekreativno bavljenje plesom-  omugućava redovan trening u okviru svoje grupe, kao I nadoknadu u grupama koje su na istom nivou po znanju I godinama igre. Rad na svom telu I duhu u meri koja prija I odgovara samom polazniku. Nije neophodno da izlazi na polaganje na kraju svake godine kao ni da učestvuje u redovnim seminarima, takmičenjima I planu I program BICa. Može da učestvuje na festivalima I priredbama netakmičarskog karaktera, na letnjim I zimskim pripremama…