Raspored

 
 
 
 
 
 
 

Raspored se formira na početku godine I uglavnom je standardan .

Ipak zbog takmičenja, snimanja I nastupa ,ili bolesti instruktora nekada se menjaju termini,o čemu se članovi uvek na vreme obaveštavaju.

U svakom momentu termine Vaše grupe na svim lokacijama možete proveriti telefonski.