Društvena odgovornost

Pored rada sa decom I mladima   instruktori I koreografi  BICa angažovani su  I na:

 - Humanitarnim projektima

 - radionicama za decu  sa posebnim potrebama

-akcijama pomoći I podrške mladima i socijalno ugroženim

Osnovna ideja projekata je da se kroz umetnost  kreira jače samopouzdanje I vera u sopstvene mogućnosti I dostignuća sa svom decom i mladima, kao i decom sa posebnim potrebama. Sarađujemo sa  5-6 ustanova u kojima su deca sa posebnim potrebama, pa nas nedeljno posećuje oko 70 korisnika  iz tih ustanova .


 

 

Često pitanje je :

 "Možemo li biti  srećnije (bolje) društvo” 

Odgovor bi glasio ...

Možemo ali je potrebno mnogo više darivanja

a manje uzimanja...

 

<

 

 

 

Projekat "Muzika za sve " Pod pokroviteljstvom SOKOJ-a sprovodi se u BIC-u i ima za cilj osnovnu muzičku edukaciju dece bez roditeljskog staranja .Časove drže istaknuti muzičari i profesori .Završna manifestacija planira se 23.10.2015.

 

Projekat HEART BEAT HEARS THE BEAT  SAJT  http://www.heart-hears.com/rs/

Organizacije-CENTER PLESA, DLAN, HAJDE DA, BIC

 

 

 
 
U dobrim ste rukama!

BIC je osnovan 2004. godine u Beogradu, i vrlo brzo se nametnuo kao vodeći centar za moderne plesove i plesne radionice za decu. Zahvaljujući kvalitetu pedagoškom pristupu i stručnom programu, prepoznati smo kao pouzdan izbor u selekciji plesnih organizacija.